Tvrtka INKOS d.o.o. osnovana je 1998. godine i specijalizirala se u izradi elektrotehničkih projekata na području industrije, prometne i energetske infrastrukture, vodoprivrede, velikih lučkih postrojenja i građevinarstva, te izradi urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja za dio elektroopskrbe, javne rasvjete i distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Tvrtka je posebno orijentirana i na izradu studija izvodljivosti i idejnih rješenja, te natječajne dokumentacije za kogeneracijske i elektroenergetske sisteme u industriji.

Do danas su izrađeni brojni projekti trafostanica, te kogeneracijskih i eletroenergetskih postrojenja u industriji.

Osim u Hrvatskoj tvrtka INKOS je izrađivala i elektrotehničke projekte i u inozemstvu, te surađuje sa stranim renomiranim inženjering i konzultantskim tvrtkama.

 
 
© INKOS 2008 Studio Imago