Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure.
INKOS - za industrijske kogeneracijske i energetske sisteme d.o.o.
 
 
 
 
Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.
 
INVESTITOR OPIS PROJEKTA God.
INA-Industrija nafte, SCAN PROJEKT UGRADNJA KOMPRESORA ZA POTREBE PLINSKOG PODIZANJA NA BUŠOTINI KAL-8
Izvedbeni elektrotehnički projekt
07/18
INA-Industrija nafte, SCAN PROJEKT UGRADNJA KOMPRESORA ZA POTREBE PLINSKOG PODIZANJA NA BUŠOTINI MOL-25
Izvedbeni elektrotehnički projekt
07/18
INA-Industrija nafte, SCAN PROJEKT ENERGETSKI KONTEJNER I SKID KOMPRESORA MOL-35R
Izvedbeni elektrotehnički projekt
06/18
INA-Industrija nafte, SCAN PROJEKT UGRADNJA KOMPRESORA ZA POTREBE PLINSKOG PODIZANJA NA BUŠOTINI MOL-35R
Izvedbeni elektrotehnički projekt
06/18
GRAD ZAGREB PRIKLJUČAK S ULICE DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA ZA ODGOJNO-OBRAZOVNI KOMPLEKS SREDIŠĆE
Projekt javne rasvjete
03/18
HRVATSKE CESTE OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GORNJEG MOSTA U NINU - ZAŠTITA POSTOJEĆE I IZGRADNJE NOVE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Glavni elektrotehnički projekt
02/18
HRVATSKE CESTE OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GORNJEG MOSTA U NINU - ZAŠTITA POSTOJEĆE I IZGRADNJE NOVE ELEKTRONIČKE KOMUNIK. INFRASTRUKTURE
Glavni elektrotehnički projekt
02/18
HRVATSKE CESTE OBNOVA I REKONSTRUKCIJA GORNJEG MOSTA U NINU
Glavni elektrotehnički projekt dekorativne rasvjete mosta
02/18
HRVATSKE CESTE OBNOVA I REKONSTRUKCIJA DONJEG MOSTA U NINU - ZAŠTITA POSTOJEĆE I IZGRADNJE NOVE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
Glavni elektrotehnički projekt
02/18
HRVATSKE CESTE OBNOVA I REKONSTRUKCIJA DONJEG MOSTA U NINU - ZAŠTITA POSTOJEĆE I IZGRADNJE NOVE ELEKTRONIČKE KOMUNIK. INFRASTRUKTURE
Glavni elektrotehnički projekt
02/18
HRVATSKE CESTE OBNOVA I REKONSTRUKCIJA DONJEG MOSTA U NINU
Glavni elektrotehnički projekt dekorativne rasvjete mosta
02/18
LUČKA UPRAVA PLOČE TERMINAL RASUTIH TERETA LUKA PLOČE
Prskalice - elektrotehnički projekt izvedenog stanja
02/18
VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d.
49231 HUM NA SUTLI
MJERE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA U TVORNICI STAKLA VETROPACK STRAŽA d.d.
Glavni elektrotehnički projekti:
1. Uvođenje frekventnih pretvarača na linijama HTL611, HTL612 i HTL613

2. Uvođenje frekventnih pretvarača i zamjena postojećih elektromotora sa visokoučinkovitim na linijama HTL631, HTL632, HTL633,HT L634 i HTL635

3. Zamjena postojećih kompresora K3 i K4 za proizvodnju zraka 6 bara

4. Zamjena postojećih vakuum pumpi V1, V2, V3 i V4

5. Zamjena postojećih diesel električnih agregata sa novim 2x1600kVA, 10kV, 50Hz s pripadnim 10kV postrojenjem
12/17
ZURICH AIRPORT, IGH AIRPORT NIKOLA TESLA BELGRADE
POWER SUPPLY AND DISTRIBUTION
- DUE DILLIGENCE REPORT
10/17
MESSER CROATIA PLIN, Zaprešić POSTROJENJE ZA RAZLAGANJE ZRAKA (ASU)
UGRADNJA KOMPRESORA V-8935
Izvedbeni elektrotehnički projekt
07/17
GRAD VELIKA GORICA PARKIRALIŠTE ŠČITARJEVO
Projekt javne rasvjete
05/17
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Av. V. Holjevca 10, Zagreb
BUŠOTINSKI RADNI PROSTOR CABUNA 3
Izvedbena dokumentacija razvodnog ormara ROCa-3
03/17
GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
ULICA ZELENA MAGISTRALA
od ulice Rušiščak do ulice Borčec
k.č 5975 k.o. Gornji Stenjevec
Projekt javne rasvjete
03/17
GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
PRISTUPNE PROMETNICE ZA ODGOJNO-OBRAZOVNI KOMPLEKS SREDIŠĆE
mjesto gradnje
k.č.br. 433/1, 434/35, 460 k.o. Zaprudski otok
Projekt javne rasvjete
02/17
GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
KAMENITA ULICA OD SJEVERNOG PORTALA KAMENITIH VRATA DO KRIŽANJA SA OPATIČKOM ULICOM
PROJEKT PRELAGANJA I ZAŠTITE 10(20)kV I NN EEN VODOVA
Glavni elektrotehnički projekt
01/17
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb Izgradnja stanice za povećanja tlaka vode i vodoopskrbnog cjevovoda u ulici Stublov zdenac (Mala Gorica)
Glavni elektrotehnički projekt
01/17
Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZGOS, Zeleni trg 3, 10000 Zagreb Tehničko rješenje transporta viška procjednih voda iz tijela odlagališta Jakuševac
Crpna stanica
Izvedbeni elektrotehnički projekt
01/17
LNG Hrvatska d.o.o.
Savska cesta 88, Zagreb
INP
PRIHVATNI TERMINAL ZA UKAPLJENI
PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU
Vanjska rasvjeta, uzemljenje i gromobranska instalacija
Glavni elektrotehnički projekt
12/16
HEP ODS d.o.o.
ELEKTRA BJELOVAR
Bjelovar
ENERGETSKA OBNOVA POSLOVNE ZGRADE na k.č. 2268 k.o. Bjelovar, Ulica Pere Biškupa Vene 5, 43000 Bjelovar
Glavni elektrotehnički projekt
12/16
INA Industrija nafte d.d.
Zagreb
REKONSTRUKCIJA PROSTORA ANEKS CENTRALNE PISMOHRANE U ZAGREBU
Borongajska cesta 67, Zagreb, k.č. br. 1640/1 k.o. Peščenica
Glavni elektrotehnički projekt
12/16
Osječko-baranjska županija, Trg. A. Starčevića 2, Osijek SUSTAV NAVODNJAVANJA PODRUČJA PI OSIJEK
Glavni elektrotehnički projekt
11/16
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NN ORMARI =1N, ROUZ1 i =3N – IZMJENA I DOPUNA
– PRIKLJUČAK AKTUATORA VENTILA PRSKALICA
Izvedbeni elektrotehnički projekt
10/16
VETROPACK STRAŽA tvornica stakla d.d.
49231 HUM NA SUTLI
KOMPRESORNICA
Projekt SN i NN kabelskog razvoda
09/16
GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
Rekonstrukcija križanja Čulinečka cesta-Slavonska avenija – izgradnja desnog skretača iz Čulinečke ceste u Slavonsku aveniju s pripadajućom komunalnom infrastrukturom
PROJEKT JAVNE RASVJETE RASKRIŽJA ČULINEČKE CESTE I SLAVONSKE AVENIJE – DESNI SKRETAČ
08/16
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KONTEJNERSKE TRAFOSTANICE TRS-4, TRS-5, TRS-6, TRS-7, TRS-8
Projekt izvedenog stanja
06/16
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
DESALINIZATOR
Glavni elektrotehnički projekt
03/16
Zračna luka Zagreb,
Mašinoprojekt doo
PLINSKA KOTLOVNICA
Izvedbeni elektrotehnički projekt
01/16
Konavosko komunalno društvo d.o.o.
Bistroće 70
20 213 Čilipi
SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA GRUDA
CRPNE STANICE: CS GRUDA 1 i CS GRUDA 2
Glavni elektrotehnički projekt
12/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
TRANSFORMATORSKA STANICA TRS-1
Izvedbeni elektrotehnički projekt – izmjena i dopuna
11/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
TRANSFORMATORSKA STANICA TRS-3
Izvedbeni elektrotehnički projekt – izmjena i dopuna
11/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KABELSKI RAZVOD, VANJSKA RASVJETA, UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Izvedbeni elektrotehnički projekt – izmjena i dopuna
11/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KONTEJNERSKE TRAFOSTANICE TRS-4, TRS-5, TRS-6, TRS-7, TRS-8
Izvedbeni elektrotehnički projekt
11/15
SCOTT BADER d.o.o.
Zagreb
POGON ZA PROIZVODNJU UMJETNIH SMOLA
10000 ZAGREB, Radnička cesta 173
Tretman otpadnih plinova i para
Dokumentacija izvedenog stanja
11/15
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o
Zagreb, Veslačka ulica 2-4
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA OKOLI
KOMPRESORNICA INSTRUMENTALNOG ZRAKA
ZAMJENA KOMPRESORA I SUŠAČA INSTRUMENTALNOG ZRAKA
Dokumentacija izvedenog stanja
09/15
UNI VALIDUS d.o.o.
Gundulićeva 45, Zagreb
STAKLENICI ZA UZGOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
na lokaciji BABINA GREDA, k.č. 3647, 3648, 3649/1, k.o. BABINA GREDA
Izmještanje dijela DV 10(20)kV Babina Greda - Gundinci
Glavni elektrotehnički projekt
09/15
UNI VALIDUS d.o.o.
Gundulićeva 45, Zagreb
STAKLENICI ZA UZGOJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
na lokaciji BABINA GREDA, k.č. 3647, 3648, 3649/1, k.o. BABINA GREDA
DTS 10(20)/0,4 kV BABINA GREDA 19 (STAKLENICI)
Glavni elektrotehnički projekt
08/15
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA
TOPLINSKI RAZVOD PO GRADU
RAZDJELNA TOPLINSKA STANICA
Izmjene i dopune izvedbenog elektrotehničkog projekta
07/15
SISAČKI VODOVOD TRANSPORTNI KOLEKTOR IIIb (ŠKOLSKA UREĐAJ) S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA
CRPNA STANICA CS-15a
Izvedbeni elektrotehnički projekt
06/15
SISAČKI VODOVOD TRANSPORTNI KOLEKTOR IIIb (ŠKOLSKA UREĐAJ) S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA
Izvedbeni projekt nadzorno-upravljačkog sustava
06/15
SISAČKI VODOVOD CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO, CRPNA STANICA FEKALNE VODE CS-11 CRPNA STANICA PRELJEVNE VODE RB-13
Izvedbeni elektrotehnički projekt
06/15
SISAČKI VODOVOD CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO, CRPNA STANICA FEKALNE VODE CS-11 CRPNA STANICA PRELJEVNE VODE RB-13
Izvedbeni projekt nadzorno-upravljačkog sustava
06/15
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 4. faza izgradnje
Izmjene i dopune izvedbenog elektrotehničkog projekta
05/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
TRANSFORMATORSKA STANICA TRS-1
Glavni elektrotehnički projekt – izmjena i dopuna
04/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
TRANSFORMATORSKA STANICA TRS-3
Glavni elektrotehnički projekt – izmjena i dopuna
04/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KABELSKI RAZVOD, VANJSKA RASVJETA, UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Glavni elektrotehnički projekt – izmjena i dopuna
04/15
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KONTEJNERSKE TRAFOSTANICE TRS-4, TRS-5, TRS-6, TRS-7, TRS-8
Glavni elektrotehnički projekt
04/15
SISAČKI VODOVOD TS 10(20)/0,4 kV „CRPNA STANICA CS-15a“ SA SN PRIKLJUČKOM I NISKONAPONSKIM IZLAZIMA
Izvedbeni elektrotehnički projekt
03/15
SISAČKI VODOVOD TRANSPORTNI KOLEKTOR IIIb (ŠKOLSKA UREĐAJ) S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA
ELEKTROENERGETSKI KABELSKI RAZVOD
Izvedbeni elektrotehnički projekt
01/15
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 4. faza izgradnje
Izmjene i dopune glavnog elektrotehničkog projekta
02/15
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o
Zagreb, Veslačka ulica 2-4
PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA OKOLI
KOMPRESORNICA INSTRUMENTALNOG ZRAKA
ZAMJENA KOMPRESORA I SUŠAČA INSTRUMENTALNOG ZRAKA
Izvedbeni elektrotehnički projekt
01/15
«VETROPACK STRAŽA» d.d., Hum na Sutli HALA HLADNE ZONE PEĆI W62
POVIŠENJE HALE HLADNE ZONE PEĆI
IZVEDBENI PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
12/14
«VETROPACK STRAŽA» d.d., Hum na Sutli HALA HLADNE ZONE PEĆI W62
POVIŠENJE HALE HLADNE ZONE PEĆI
GLAVNI PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
10/14
INAGIP d.o.o.
SCAN-PROJEKT
IVANA FIELD, IVANA “K“ PLATFORM
BOOSTING COMPRESSION SYSTEM INSTALLATION
Glavni i izvedbeni elektrotehnički projekt
10/14
GRAD ZAGREB PLINSKE KOTLOVNICE
DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“
DJEČJI VRTIĆ „ŠUMSKA JAGODA“
OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MIHANOVIĆ“
OSNOVNA ŠKOLA „A.G. MATOŠ“
OSNOVNA ŠKOLA „JORDANOVAC“
OSNOVNA ŠKOLA „SAVSKI GAJ“
OSNOVNA ŠKOLA „VUKOMEREC“
Glavni i izvedbeni elektrotehnički projekti
05/14
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
TRANSFORMATORSKE STANICE TRS-1, TRS-2, TRS-3
Izvedbeni elektrotehnički projekti
04/14
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
UPRAVNA ZGRADA
Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija
03/14
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
ZGRADA RADIONICE S NADSTREŠNICOM
Izvedbeni projekt elektrotehničkih instalacija
03/14
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
CRPNE STANICE CS-1, CS-2
Izvedbeni elektrotehnički projekt
02/14
LUČKA UPRAVA PLOČE
JV ECONOMIC INTEREST
GROUPING CYES –VIADUKT
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KABELSKI RAZVOD, VANJSKA RASVJETA, UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Izvedbeni elektrotehnički projekt
01/14
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 4. faza izgradnje
Protupožarna crpna stanica
Izvedbeni elektrotehnički projekt
10/13
HRVATSKE CESTE BRZA CESTA – Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine
DIONICA OKUČANI – GRANICA BIH
dio građevine: TRASA BRZE CESTE OD km 4+620.00 DO km 8+694.17,
Rekonstrukcija DV 35kV
Glavni elektrotehnički projekt
07/13
HRVATSKE CESTE BRZA CESTA – Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine
DIONICA OKUČANI – GRANICA BIH
dio građevine: TRASA BRZE CESTE OD km 4+620.00 DO km 8+694.17,
NADVOŽNJAK ČVORIŠTA „NOVI VAROŠ“ u km 5+024.82
Glavni elektrotehnički projekt uzemljenja nadvožnjaka
07/13
HRVATSKE CESTE BRZA CESTA – Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine
DIONICA OKUČANI – GRANICA BIH
dio građevine: TRASA BRZE CESTE OD km 4+620.00 DO km 8+694.17,
MOST „NOVA SAVA“ u km 6+587,93
Glavni elektrotehnički projekt uzemljenja mosta
07/13
HRVATSKE CESTE BRZA CESTA – Granica Republike Mađarske – Virovitica – Okučani – granica Bosne i Hercegovine
DIONICA OKUČANI – GRANICA BIH
dio građevine: TRASA BRZE CESTE OD km 4+620.00 DO km 8+694.17,
MOST „Rukavac strug’’ na 8+383.43 km
Glavni elektrotehnički projekt uzemljenja mosta
07/13
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 4. faza izgradnje
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Izvedbeni elektrotehnički projekt
07/13
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 3. faza izgradnje
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Izvedbeni elektrotehnički projekt
07/13
SCOTT BADER d.o.o.
Zagreb
POGON ZA PROIZVODNJU UMJETNIH SMOLA
10000 ZAGREB, Radnička cesta 173
Tretman otpadnih plinova i para
Izvedbeni elektrotehnički projekt instrumentacije
06/13
SCOTT BADER d.o.o.
Zagreb
POGON ZA PROIZVODNJU UMJETNIH SMOLA
10000 ZAGREB, Radnička cesta 173
Tretman otpadnih plinova i para
Glavni i izvedbeni elektrotehnički projekt
05/13
HRVATSKE VODE

AKUMULACIJA LONDŽA – II. ETAPA:
REKONSTRUKCIJA TK KABELA
Glavni elektrotehnički projekt prelaganja i zaštite tk instalacija
04/13
OPĆINA LOVAS
Vodoprivreda Vinkovci
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA OPĆINE LOVAS – 1. faza izgradnje
CRPNE STANICE CS-1, CS-2, CS-3
Izvedbeni elektrotehnički projekt
03/13
MESSER CROATIAPLIN, ZAPREŠIĆ POSTROJENJE ZA RAZLAGANJE ZRAKA
TS 20/6/0,4 kV 2x8 MVA, 3x630 kVA
NN POSTROJENJE – REKONSTRUKCIJA
Glavni i izvedbeni elektrotehnički projekt
02/13
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 4. faza izgradnje
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Glavni elektrotehnički projekt
01/13
GORUP, Obnovljivi izvori energije d.o.o.
KLANJEC
mHE Čikola 1 i 2
Analiza izvodljivosti izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Čikoli – elektrotehnički dio
12/12
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 2. faza izgradnje
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Glavni elektrotehnički projekt
11/12
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 1. faza izgradnje
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Izvedbeni elektrotehnički projekt
10/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: čvorište "Bršadin" u km 0+555.87
Glavni projekt kabelske kanalizacije (dtk) za potrebe HC – V građevinska dozvola
Glavni elektrotehnički projekt
09/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: poddionica od čvorišta "Bršadin" u km 0+000 do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 8+550; drugi kolnik
Projekt cestovne rasvjete čvorišta „Lužac“ – IV građevinska dozvola
Glavni elektrotehnički projekt
09/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: poddionica od čvorišta "Bršadin" u km 0+000 do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 8+550; drugi kolnik
Projekt cestovne rasvjete čvorišta „Vukovar Jug“ – IV građevinska dozvola
Glavni elektrotehnički projekt
09/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: poddionica od čvorišta "Bršadin" u km 0+000 do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 8+550; drugi kolnik
Glavni projekt kabelske kanalizacije (dtk) za potrebe HC – IV građevinska dozvola
Glavni elektrotehnički projekt
09/12
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA – 1. faza izgradnje
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Glavni elektrotehnički projekt
08/12
GORUP, Obnovljivi izvori energije d.o.o.
KLANJEC
mHE Čikola 1
Idejno elektrotehničko rješenje
07/12
GORUP, Obnovljivi izvori energije d.o.o.
KLANJEC
mHE Čikola 2
Idejno elektrotehničko rješenje
07/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: poddionica od čvorišta "Vukovar Jug" u km 7+620 do spoja na državnu cestu D2 Sotin u km 13+960
Projekt prelaganja i zaštite nadzemnih SN i NN elektroenergetskih vodova – III građevinska dozvola
Glavni elektrotehnički projekt
07/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: poddionica od čvorišta "Vukovar Jug" u km 7+620 do spoja na državnu cestu D2 Sotin u km 13+960
Glavni projekt prelaganja i zaštite tk instalacija – III građevinska dozvola
07/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: poddionica od čvorišta "Vukovar Jug" u km 7+620 do spoja na državnu cestu D2 Sotin u km 13+960
Glavni projekt kabelske kanalizacije (dtk) za potrebe HC – III građevinska dozvola
07/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: Poddionica od čvora Bršadin sjever (križanje sa D55) u km 2+980 do spoja na državnu cestu D2 Trpinjska cesta u km 6+400
Projekt prelaganja i zaštite nadzemnih SN i NN elektroenergetskih vodova – II građevinska dozvola
Glavni elektrotehnički projekt
06/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: Poddionica od čvora Bršadin sjever (križanje sa D55) u km 2+980 do spoja na državnu cestu D2 Trpinjska cesta u km 6+400
Glavni projekt prelaganja i zaštite tk instalacija – II građevinska dozvola
06/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA GRADA VUKOVARA
DIO GRAĐEVINE: Poddionica od čvora Bršadin sjever (križanje sa D55) u km 2+980 do spoja na državnu cestu D2 Trpinjska cesta u km 6+400
Glavni projekt kabelske kanalizacije (dtk) za potrebe HC – II građevinska dozvola
06/12
DRVNI CENTAR
GLINA
SUSTAV DALJINSKOG GRIJANJA GLINA – BE-TO GLINA – DC GLINA
Elektroenergetski razvod i vanjska rasvjeta
Idejni elektrotehnički projekt
05/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice)
Projekt prelaganja i zaštite nadzemnih SN i NN elektroenergetskih vodova – I građevinska dozvola – izmjena i dopuna
Glavni elektrotehnički projekt
05/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Glavni elektrotehnički projekt rasvjete čvorišta „Lužac“ – VI građevinska dozvola – izmjena i dopuna
05/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Glavni elektrotehnički projekt rasvjete čvorišta „Vukovar jug“– VII građevinska dozvola – izmjena i dopuna
05/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice)
Glavni projekt prelaganja i zaštite tk instalacija – I građevinska dozvola – izmjena i dopuna
05/12
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice)
Glavni projekt kabelske kanalizacije (dtk) za potrebe HC – I građevinska dozvola – izmjena i dopuna
05/12
DIV d.o.o.,
Bobovica 10a,
10430 Samobor
Priključak tvornice vijaka DIV d.o.o. Knin na EEN mrežu
TS 110/35 kV KNIN, REKONSTRUKCIJA POLJA =E09 I =E10
Idejno rješenje
04/12
DIV d.o.o.,
Bobovica 10a,
10430 Samobor
Priključak tvornice vijaka DIV d.o.o. Knin na EEN mrežu
REKONSTRUKCIJA DV 110 kV (D155) EVP KNIN II
Idejno rješenje
04/12
DIV d.o.o.,
Bobovica 10a,
10430 Samobor
Priključak tvornice vijaka DIV d.o.o. Knin na EEN mrežu
TS 110/35 kV EVP KNIN
Idejno rješenje
04/12
DIV d.o.o.,
Bobovica 10a,
10430 Samobor
Priključak tvornice vijaka DIV Knin na elektroenergetsku mrežu - trasa opskrbnih 35 kV kabelskih vodova
Idejni elektrotehnički projekt
03/12
DIV d.o.o.,
Bobovica 10a,
10430 Samobor
Priključak tvornice vijaka DIV Knin na elektroenergetsku mrežu - 35 kV postrojenje
Idejni elektrotehnički projekt
03/12
GRAD VRBOVEC Spojna cesta VRBOVEC – MARTINSKA VES
Izmicanje stupova i pripadnih vodova nn mreže
Glavni elektrotehnički projekt
12/11
GRAD VRBOVEC Spojna cesta VRBOVEC – MARTINSKA VES
Projekt zamjene podzemne TK mreže s DTK
Glavni elektrotehnički projekt
12/11
Općina Donja Stubica
Arhitektonski fakultet Zagreb
Elektroopskrba, javna rasvjeta i kabelska kanalizacija
Idejno rješenje za Urbanistički plan uređenja
11/11
INA RN Rijeka Urinj SUSTAV ZA DOZIRANJE ADITIVA
Idejni elektrotehnički projekt
10/11
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
1. poddionica: od km -0+270 do km 10+560
Projekt izvedenog stanja prelaganja i zaštite nadzemnih SN i NN elektroenergetskih vodova
09/11
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
1. poddionica: od km -0+270 do km 10+560
Projekt izvedenog stanja prelaganja i zaštite TK instalacija
09/11
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice)
Projekt prelaganja i zaštite nadzemnih SN i NN elektroenergetskih vodova
Glavni projekt
07/11
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Glavni projekt rasvjete čvorišta „Lužac“
07/11
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Glavni projekt rasvjete čvorišta „Vukovar jug“
07/11
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice)
Glavni projekt prelaganja i zaštite tk instalacija
07/11
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Poddionica od čvora "Bršadin Sjever" (križanje sa D55) u km 2+980 (stacionaža Zapadne obilaznice) do čvorišta "Vukovar Jug" (spoj na D57) u km 7+620 (stacionaža Južne obilaznice)
Glavni projekt kabelske kanalizacije (dtk) za potrebe HC
07/11
Campus Internacionalis d..o.o. AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI ZADVORSKO U BREZOVICI (AISZ)
Opskrba električnom energijom
Idejni projekt uključuje:
- SN mrežu
- 5 trafostanica
- dvostruki SN kabelski vod TS110/20kV Botinec–TS AISZ (9km)
- Niskonaponsku mrežu
05/11
Campus Internacionalis d..o.o. AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI ZADVORSKO U BREZOVICI (AISZ)
Idejni projekt javne rasvjeta prometnica
05/11
Campus Internacionalis d..o.o. AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI ZADVORSKO U BREZOVICI (AISZ)
Priključenje na TK mrežu
Idejni projekt
05/11
Komunalno poduzeće
Križevci
Vodosprema „Trema“
Izvedbeni elektrotehnički projekt
10/10
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
NOVI ENERGETSKI OBJEKT (Nova trafostanica 10(20)/0,4kV „MERKUR“ i nova diesel-agregatska stanica)
Projekt izvedenog stanja
10/10
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

NGRO - ELEKTROENERGETSKI RAZVOD
Projekt izvedenog stanja
09/10
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Idejni elektrotehnički projekt prelaganja i zaštite nadzemnih 10(20)kV i NN elektroenergetskih vodova
07/10
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Idejni elektrotehnički projekt rasvjete čvorišta „Lužac“ i „Vukovar jug“
07/10
HRVATSKE CESTE OBILAZNICA VUKOVARA
Idejni elektrotehnički projekt dtk, prelaganja i zaštite tk instalacija
07/10
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ŠTRIGOVA
Glavni elektrotehnički projekt i projekt upravljanja i instrumentacije
07/10
Općina Bistra
Bistra
Vodosprema „Gornja Bistra“
Izvedbeni elektrotehnički projekt
07/10
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
2. poddionica: od km 10+560 do km 27+530

Glavni elektrotehnički projekt prelaganja i zaštite nadzemnih 10(20)kV i NN elektroenergetskih vodova
06/10
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
2. poddionica: od km 10+560 do km 27+530

Glavni elektrotehnički projekt prelaganja i zaštite TK instalacija
06/10
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
1. poddionica: od km -0+270 do km 10+560

Glavni elektrotehnički projekt prelaganja i zaštite nadzemnih 10(20)kV i NN elektroenergetskih vodova
05/10
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
1. poddionica: od km -0+270 do km 10+560

Glavni elektrotehnički projekt prelaganja i zaštite TK instalacija
05/10
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
1. poddionica: od km -0+270 do km 10+560

Zaštita i prelaganje postojećih DV 10(20)kV i NNM
Dokumentacija za nadmetanje
04/10
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC 2 – BJELOVAR
1. poddionica: od km -0+270 do km 10+560

Zaštita i prelaganje postojećih TK instalacija
Dokumentacija za nadmetanje
04/10
Komunalno poduzeće
Križevci
Vodosprema „Trema“
Glavni elektrotehnički projekt
03/10
Campus Internacionalis d.o.o. Zagreb AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI NA LOKACIJI ZADVORSKO U BREZOVICI
Opskrba električnom energijom
Idejni projekt
03/10
Campus Internacionalis d.o.o. Zagreb AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI NA LOKACIJI ZADVORSKO U BREZOVICI
Javna rasvjeta prometnica
Idejni projekt
03/10
Campus Internacionalis d.o.o. Zagreb AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI NA LOKACIJI ZADVORSKO U BREZOVICI
Priključak na telekomunikacijsku mrežu
Idejni projekt
03/10
Campus Internacionalis d.o.o. Zagreb AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI NA LOKACIJI ZADVORSKO U BREZOVICI
Skladište UNP-a
Idejni projekt elektrotehničkih instalacija
03/10
Campus Internacionalis d.o.o. Zagreb AMERIČKA INTERNACIONALNA ŠKOLA, KAMPUS I OSTALI SADRŽAJI NA LOKACIJI ZADVORSKO U BREZOVICI
Opskrba električnom energijom, javna rasvjeta i priključenje na telekomunikacijsku mrežu
Idejno rješenje za Urbanistički plan uređenja
02/10
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR - GARAŽA
Glavni projekt za ishođenje rješenja o građenju
Elektroprojekt jake struje
02/10
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR - POLIKLINIKA
- rekonstrukcija i adaptacija

Glavni projekt za ishođenje rješenja o građenju
Elektroprojekt jake struje
02/10
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR – PARKIRALIŠTE I UREĐENJE OKOLIŠA
Glavni projekt za ishođenje rješenja o građenju
Elektroprojekt jake struje
02/10
Općina Bistra
Bistra
Vodosprema „Gornja Bistra“
Glavni elektrotehnički projekt
01/10
SISAČKI VODOVOD TS 10(20)/0,4 kV „CRPNA STANICA CS-15a“ SA SN PRIKLJUČKOM I NISKONAPONSKIM IZLAZIMA
Glavni elektrotehnički projekt
11/09
SISAČKI VODOVOD TRANSPORTNI KOLEKTOR IIIb (ŠKOLSKA UREĐAJ) S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA
CRPNA STANICA CS-15a

Glavni elektrotehnički projekt
11/09
SISAČKI VODOVOD TRANSPORTNI KOLEKTOR IIIb (ŠKOLSKA UREĐAJ) S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA
ELEKTROENERGETSKI KABELSKI RAZVOD

Glavni elektrotehnički projekt
11/09
SISAČKI VODOVOD TRANSPORTNI KOLEKTOR IIIb (ŠKOLSKA UREĐAJ) S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA
Projekt nadzorno-upravljačkog sustava
11/09
SISAČKI VODOVOD CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO, CRPNA STANICA FEKALNE VODE CS-11 I TRANSPORTNI KOLEKTOR II
Glavni elektrotehnički projekt
11/09
SISAČKI VODOVOD CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO,
CRPNA STANICA PRELJEVNE VODE RB-13

Glavni elektrotehnički projekt
11/09
SISAČKI VODOVOD CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO, CRPNA STANICA FEKALNE VODE CS-11 I TRANSPORTNI KOLEKTOR II
Projekt nadzorno-upravljačkog sustava
11/09
SISAČKI VODOVOD CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO,
CRPNA STANICA PRELJEVNE VODE RB-13

Projekt nadzorno-upravljačkog sustava
11/09
HAYAN PETROLEUM COMPANY – HPC “JIHAR STAGE 2 – SURFACE PRODUCTION FACILITIES“, SIRIJA
Projekt izvedenog stanja elektroenergetskih instalacija
10/09
LUČKA UPRAVA PLOČE
EGIS BCEOM INT.
TEC INC – SAD
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
TRANSFORMATORSKE STANICE TS-1, TS-2, TS-3
TS-1: 10(20)/6kV, 2x2500kVA, 10(20)/0,42kV, 1x1000kVA
TS-2: 10(20)/0,42kV, 1x1000kVA
TS-3: 10(20)/6kV, 1x6300kVA 10(20)/0,42kV, 1x630kVA

Glavni elektrotehnički projekti
09/09
LUČKA UPRAVA PLOČE
EGIS BCEOM INT.
TEC INC – SAD
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
KABELSKI RAZVOD, VANJSKA RASVJETA, UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Glavni elektrotehnički projekt
09/09
LUČKA UPRAVA PLOČE
EGIS BCEOM INT.
TEC INC – SAD
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
CRPNE STANICE CS-1, CS-2

Glavni elektrotehnički projekt
09/09
LUČKA UPRAVA PLOČE
EGIS BCEOM INT.
TEC INC – SAD
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
UPRAVNA ZGRADA

Glavni projekt elektrotehničkih instalacija
09/09
LUČKA UPRAVA PLOČE
EGIS BCEOM INT.
TEC INC – SAD
HE-PROJEKT, ZAGREB
TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
ZGRADA RADIONICE S NADSTREŠNICOM

Glavni projekt elektrotehničkih instalacija
09/09
HŽ INFRASTRUKTURA, Zagreb Željeznički most „Podsused“ preko rijeke Save u Zagrebu na željezničkoj pruzi Podsused TV. – Samobor – Bregana
Glavni elektrotehnički projekt uzemljenja i pripreme rasvjete željezničkog mosta „Podsused“
09/09
HRVATSKE VODE MOST PREKO GRADNE u km 1+355,18
Glavni projekt izmještanja NN električnog voda
07/09
SISAČKI VODOVOD d.o.o.,Sisak CRPNO RETENCIJSKI KOMPLEKS GALDOVO KAPTOLSKO
Tehničko-ekonomska analiza opskrbe električnom energijom
05/09
Komunalno poduzeće
Križevci
Vodosprema „Trema“
Idejni elektrotehnički projekt
03/09
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC – BJELOVAR
IDEJNI PROJEKT PRELAGANJA/ZAŠTITE NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
03/09
HRVATSKE AUTOCESTE Zagreb AUTOCESTA A13 VRBOVEC – BJELOVAR
IDEJNI PROJEKT PRELAGANJA/ZAŠTITE TK INSTALACIJA
03/09
HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb BRZA CESTA VRBOVEC – BJELOVAR
GLAVNI PROJEKTI PRELAGANJA/ZAŠTITE NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
02/09
HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb BRZA CESTA VRBOVEC – BJELOVAR
GLAVNI PROJEKTI PRELAGANJA/ZAŠTITE TK INSTALACIJA
02/09
INA d.d. Zagreb INA – Rafinerija nafte Sisak
Elektroenergetski priključak i opskrba električnom energijom 6 kV motora kompresora PSA jedinice
-
Projekt izvedenog stanja
01/09
HRVATSKE VODE MELIORACIJSKI KANAL BIĐ-BOSUTSKOG POLJA
- CRPNA STANICA „HIDROČVORA SAVA“
- NTS 10(20)/0,4kV „HIDROČVORA SAVA“

GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
12/08
HRVATSKE VODE MELIORACIJSKI KANAL BIĐ-BOSUTSKOG POLJA
- CRPNA STANICA „HIDROČVORA SAVA“

PROJEKT AUTOMATIKE I NADZORNO UPRAVLJAČKI SUSTAV CRPNE STANICE
12/08
OPĆINA G. BISTRA Vodosprema „G. Bistra“
Idejni elektrotehnički projekt
12/08
HAYAN PETROLEUM COMPANY - HPC "JIHAR STAGE 2 - SURFACE PRODUCTION FACILITIES", SIRIJA
Izvedbeni projekt elektroenergetskih instalacija
12/08
HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb BRZA CESTA VRBOVEC - BJELOVAR
od km 0+000.00 do km 6+250.00 (ETAPA 1)
GLAVNI PROJEKT PRELAGANJA/ZAŠTITE NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
11/08
HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb BRZA CESTA VRBOVEC - BJELOVAR
od km 0+000.00 do km 6+250.00 (ETAPA 1)
GLAVNI PROJEKT PRELAGANJA/ZAŠTITE TK INSTALACIJA
11/08
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

Elaborat privremenog priključka i opskrbe el.energijom
10/08
LUČKA UPRAVA VUKOVAR PROŠIRENJE LUKE VUKOVAR - NOVA LUKA - ISTOK
Idejni elektrotehnički projekt
09/08
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

ELEKTROENERGETSKI RAZVOD
Idejni elektroprojekt jake struje
08/08
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

Idejni elektroprojekt jake struje
08/08
HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb BRZA CESTA VRBOVEC - BJELOVAR
IDEJNI PROJEKT PRELAGANJA / ZAŠTITE NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
- Elaborat prijelaza DV 110 kV Ivanić - Bjelovar preko brze ceste Vrbovec - Bjelovar u km 24+389
- Elaborat prijelaza DV 35 kV Bjelovar - Ivanska preko brze ceste Vrbovec - Bjelovar u km 26+547
- Prelaganje/zaštita nadzemnih elektroenergetskih vodova DV10kV
- Prelaganje/zaštita nadzemnih niskonaponskih vodova
07/08
HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb BRZA CESTA VRBOVEC - BJELOVAR
IDEJNI PROJEKT PRELAGANJA / ZAŠTITE TK INSTALACIJA
07/08
LUČKA UPRAVA PLOČE EGIS BCEOM INT.TEC INC - SAD HE-PROJEKT, ZAGREB TERMINAL RASUTIH TERETA U LUCI PLOČE
IDEJNI PROJEKT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
05/08
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac HE-PROJEKT/VIADUKT PROČIŠČIVAĆ OTPADNIH VODA GRADOVA KARLOVCA I DUGE RESE
IDEJNO RJEŠENJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
03/08
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli REKONSTRUKCIJA - NADOGRADNJA(NADVIŠENJE) PROIZVODNE HALE OD PRESJEKA A DO PRESJEKA S
Na dijelu k.č. 1500/3 k.o. Hum na Sutli
IZVEDBENI PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
02/08
HRVATSKE VODE MELIORACIJSKI KANAL BIĐ-BOSUTSKOG POLJA- DIONICA OD KM 8+650 DO KM 14+772
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA MAGISTRALNOG TK VODA U KM 13+058
02/08
INA d.d. Zagreb INA - Rafinerija nafte SisakElektroenergetski priključak i opskrba električnom energijom 6 kV motora kompresora PSA jedinice
- Izvedbeni elektroprojekt
12/07
OPĆINA LOVAS
Lovas, A.Starčevića 5
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA OPĆINE LOVAS - 1. faza izgradnje
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
12/07
KOMUNALNO "OZALJ" d.o.o.
OZALJ
UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA OZLJA
GLAVNI I IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
11/07
HAYAN PETROLEUM COMPANY - HPC PLINSKI PROIZVODNI I TRANSPORTNI SUSTAV - MUSTADIRA-1, SIRIJA
- Izvedbeni elektroprojekt
10/07
HAYAN PETROLEUM COMPANY - HPC NAFTNO POLJE JAZAL-1 - SIRIJA
- Izvedbeni elektroprojekt
10/07
SVEUČILIŠTE U RIJECI TOPLANA/ENERGANA SVEUČILIŠNOG KAMPUSA U RIJECI (k.č. 1436/57 k.o. Sušak)
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
09/07
T.B.S. d.o.o.
Novaki Petrovinski 100
JASTREBARSKO
SUSTAV PROČIŠĆAVANJA TEHNOLOŠKIH OTPADNIH VODA TVORNICE BETONSKIH STUPOVA
GLAVNI IZVEDBENI PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
08/07
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli REKONSTRUKCIJA - NADOGRADNJA(NADVIŠENJE) PROIZVODNE HALE OD PRESJEKA A DO PRESJEKA SNa dijelu k.č. 1500/3 k.o. Hum na Sutli
GLAVNI PROJEKT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
09/07
HRVATSKE VODE MELIORACIJSKI KANAL BIĐ-BOSUTSKOG POLJA- DIONICA OD KM 8+650 DO KM 14+772
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA MAGISTRALNOG TK VODA U KM 7+970 I KM 8+540
09/07
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

Glavni i izvedbeni elektroprojekt transformatorske i diesel agregatske stanice za potrebe KB Merkur
07/07
HRVATSKE VODE MELIORACIJSKI KANAL BIĐ-BOSUTSKOG POLJA
- CRPNA STANICA "HIDROČVORA SAVA"
- NTS 10(20)/0,4kV "HIDROČVORA SAVA"

IDEJNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
06/07
HRVATSKE VODE MELIORACIJSKI KANAL BIĐ-BOSUTSKOG POLJA
IDEJNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT IZMJEŠTANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH INSTALACIJA
06/07
SCAN d.o.o.
Cankareva 7
10000 ZAGREB
POSLOVNA ZGRADA
Buzin, Buzinski prilazna dijelu k.č.br. 463/1 K.o. Odra
NOVA TRAFOSTANICA 20/0,4kV "BUZIN SCAN"
GLAVNI I IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
05/07
SVEUČILIŠTE U RIJECI ENERGANA sveučilišnog kampusa i KBC Rijeka
- Idejni elektroprojekt
03/07
INA d.d. Zagreb INA - Rafinerija nafte Sisak
Elektroenergetski priključak i opskrba električnom energijom 6 kV motora kompresora PSA jedinice

- Glavni elektroprojekt
02/07
HAYAN PETROLEUM COMPANY - HPC PLINSKO POLJE JIHAR - SIRIJA
- Idejni elektroprojekt SGS AL MAHR, Sirija
02/07
HAYAN PETROLEUM COMPANY - HPC PLINSKO POLJE JIHAR - SIRIJA
- Idejni elektroprojekt priključnog DV 20kV SGS JIHAR s TS20/0,4kV, Sirija
02/07
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

Idejni, glavni i izvedbeni elektroprojekt podruma i prizemlja postojeće poliklinike KB Merkur
01/07
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

Idejni, glavni i izvedbeni projekt elektroenergetskog razvoda
11/06
KOMUNALIJE d.o.o., ĐURĐEVAC Odvodnja otpadnih voda grada Đurđevca
Precrpna stanica "Peski"
Glavni elektroprojekt
10/06
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli SANACIJA VATROSTALNOG OZIDA KOMORA STAKLARSKE PEĆI W62
Glavni elektroprojekt
09/06
VETROPACK STRAŽA d.d., Hum na Sutli STANICA ZA KISIK
Glavni elektroprojekt
08/06
INA d.d. Zagreb INA - Rafinerija nafte Sisak
Elektroenergetski priključak i opskrba električnom energijom 6 kV motora kompresora PSA jedinice

- Idejno rješenje
06/06
HAYAN PETROLEUM COMPANY - HPC PLINSKO POLJE PALMYRA - SIRIJA
Izvedbeni elektroprojekt
05/06
KOMUNALAC d.o.o., Bjelovar SUSTAV ODVODNJE ZA ZAPADNO PODRUČJE GRADA BJELOVARA KAPACITETA 8965 ES
- I faza izgradnje: GLAVNA PRECRPNA STANICA I PRIPADAJUĆI TLAČNI CJEVOVOD
02/06
GRAD VRBOVEC SPOJNA CESTA VRBOVEC - MARTINSKA VES
Glavni elektroprojekt izmicanja stupova i pripadnih vodova NN mreže i TK vodova
10/05
Lučka uprava Rijeka
Nippon Koei Co. Ltd. Consulting Engineers Tokyo, Japan
Obnova Luke Rijeka
Rekonstrukcija Zagrebačkog pristaništa - Dodatak osnovnom ugovoru

Glavni projekt elektroinstalacija 1. faze rekonstrukcije Zagrebačkog pristaništa.
09/05
GRAD ZAGREB
Zagrebačke otpadne vode d.o.o.
Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba i pripadajuća infrastruktura
CRPNA STANICA SJEVER - JUG

Izvedbeni projekt električnih instalacija
08/05
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI KLINIČKA BOLNICA MERKUR
- izgradnja, nadogradnja, rekonstrukcija i adaptacija

Glavni projekt elektroinstalacija jake struje
07/05
Komunalno gospodarstvo Park d.o.o., D. Miholjac Rekonstrukcija, dogradnja i sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda DONJI MIHOLJAC
- Izvedbeni projekt elektroinstalacija, automatike i upravljanja
05/05
HRVATSKE CESTE d.d. OBNOVA DRŽAVNE CESTE D46
Dionica br. 23: Vinkovci - Tovarnik

- Glavni elektroprojekt izmicanja stupova i pripadnih vodova NN mreže
03/05
FASSA BORTOLO, Italija
Građevinski fakultet
Detaljni plan uređenja tvornice žbuke Fassa Bortolo, Obrovac, Kruševo
- opskrba električnom energijom, javna rasvjeta i dtk
03/05
GRAD ZABOK
Arhitektonski fakultet Zagreb
Detaljni plan uređenja naselja "Zabok - Centar 3"
- opskrba električnom energijom, javna rasvjeta i dtk
02/05
GRAD ZAGREB Hidroforska stanica ADOLFOVAC
- Idejni projekt električnih instalacija
01/05
Luka Tranzit Osijek Plan razvoja luke Osijek - infrastruktura
Elaborat o opskrbi električnom energijom i dtk infrastruktura - idejno rješenje
01/05
Općina Garčin Izvorište i crpna stanica Garčin
- Glavni projekt elektroinstalacija, automatike i upravljanja
01/05
Bjelovarsko-bilogorska županija, Bjelovar Vodoopskrbni cjevovod u općini KapelaPrijemno-regulacijska postaja Gornje Sredice
- Glavni projekt elektroinstalacija, automatike i upravljanja
01/05
Komunalno gospodarstvo Park d.o.o., D. Miholjac Rekonstrukcija, dogradnja i sanacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda DONJI MIHOLJAC

- Glavni projekt elektroinstalacija, automatike i upravljanja
11/04
Komunalije d.o.o., Đurđevac Rekonstrukcija i dogradnja mehaničkog stupnja pročišćavanja otpadnih voda grada Đurđevca
- Glavni projekt elektroinstalacija, automatike i upravljanja
10/04
INA d.d. Zagreb INA - Rafinerija nafte Rijeka, pogon Urinj
Elektroenergetski priključak i opskrba električnom energijom 6 kV kompresora PSA jedinice

- Glavni projekt
- izvedbeni projekt
9/04
12/04
Hrvatske vode d.d. Vodoopskrbni sustav Donjeg Lapca
Projekt telemetrije i nadzorno-upravljačkog sustava
7/04
Zvijezda d.d., Zagreb Rekonstrukcija pogona cijepanja sapunice
- Glavni projekt električnih instalacija
- Nostrifikacija stranog elektroprojekta
6/04
Hidroelektra-projekt Idejno rješenje i detaljni prostorni plan uređenja za elektroopskrbu, javnu rasvjetu i telekomunikacije turističkog naselja Zaglavac na otoku Mljetu 3/04
GRADSKO POGLAVARSTVOGRAD ZAGREB Izvedbeni projekt elektroinstalacija hidroforskih stanica s frekventno reguliranim pretlačnim uređajima
Štefanićeva 5, Štefanićeva 8, Ilica 49, Gjure Prejca 5
2/04
Lučka uprava Rijeka
Nippon Koei Co. Ltd. Consulting Engineers Tokyo, Japan
Obnova Luke Rijeka
Rekonstrukcija Zagrebačkog pristaništa
Idejni projekt uključuje:
- SN razvod, NN razvod, vanjsku reflektorsku rasvjetu, uzemljenje i gromobransku instalaciju, vatrodojavu, telekomunikacije i razglas
1/04
Glavni projekt uključuje elektroinstalacije 1. faze rekonstrukcije Zagrebačkog pristaništa. 7/04
Gradsko poglavarstvo grada Zagreba Rekonstrukcija Remetinečke ceste, Zagreb
Glavni i izvedbeni projekt uključuje:
- javnu rasvjetu prometnice
- javnu rasvjetu pješačkog pothodnika
- instalacije grijanja stepenica pothodnika
- el.energetsku kabelsku mrežu
- el.energetsku nadzemnu mrežu
- distributivne kabelske trafostanice
- DTK
2000
Gradsko poglavarstvo grada Zagreba Poslovni toranj s podzemnom garažom
Glavni i izvedbeni projekt uključuje:
- transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 kV, 3x1000 kVA
- diesel agregatsku stanicu 650 kVA
- sustav bezprekidnog napajanja
- niskonaponski razvod s razvodnim ormarima etaža
- elektromotorne pogone grijanja, klime, ventilacije
- toplinsku, rashladnu, hidroforsku i crpnu stanicu
- unutarnju rasvjetu, uzemljenje i gromobransku instalaciju
- centralni nadzorni upravljački sustav grijanja, hlađenja, ventilacije, elektroenergetike i rasvjete
- centralni nadzorni upravljački sustav vatrodojave, plinodojave, tehničke zaštite, kontrole pristupa, registracije radnog vremena, protuprovalni sustav, video nadzor (CCTV)
- telekomunikacijske podsustave: telefonsku centralu, mreže telekomunikacijsko-informatičkog sustava, antenski i interni TV sustav
2000
Hrvatske vode, Montmontaža Crpna stanica Paulin Dvor
Izvedbeni projekt uključuje:
- projekt 20 kV kabelskog voda
- projekt SF6 20 kV postrojenja s energetskim transformatorima
2000
Messer Croatia Plin, Zaprešić Spremnici tekućeg argona, dušika i kisika
Izvedbeni projekt uključuje:
- projekt elektromotornih pogona pretovarnih crpki tekućeg argona, dušika i kisika
12/99
Gradska plinara Zagreb Priključak male kogeneracijske energane na distributivnu mrežu
Glavni i izvedbeni projekt uključuje:
- rekonstrukciju distributivnih trafostanica 10/0,4kV , 1TS24 i 1TS1221
- priključak kogeneracijske jedinice na distributivnu mrežu preko 1TS1221
- rekonstrukciju nn elektroenergetskog razvoda u krugu Gradske plinare Zagreb
- TK razvod u krugu Gradske plinare Zagreb
07/99
MESSER CROATIA PLIN, Zaprešić
INP/CNP, Zagreb
Postrojenje za razlaganje zraka, Messer Croatia plin
- Izvedbeni elektroprojekt vanjskog elektroenergetskog razvoda i elektromotornih pogona
8/99
VODOOPSKRBA I ODVODNJA, Zagreb Idejni projekt vodocrpilišta "Ivanja Reka" uključuje:
- Rekonstrukciju distributivnih trafostanica i izgradnju novih kabelskih trafostanica, 3 x TS10(20)/0,4kV, 630kVA
- Priključak, pokretanje i upravljanje bunarskim crpkama snage 3 x 280kW
- Upravljanje vodocrpilištem
06/99
MESSER CROATIA PLIN, Zaprešić
INP/CNP, Zagreb
Postrojenje za razlaganje zraka, Messer Croatia plin
Glavni elektroprojekt elektroenergetskog i EMP razvoda uključuje:
- priključak 6kV asinhronog motora 6,2MW
- autotransformator za pokretanje motora
- nn elektroenergetski razvod i EMP
- vanjsku rasvjetu i instalacije utičnica
- uzemljenje i gromobransku instalaciju
3/99
Gradsko poglavarstvo grada Zagreba Rekonstrukcija kabelske trafostanice 1TS257, 10(20)/0,4kV, 1 x 630 kVA,
Izvedbeni projekt
2/99
RADIN d.d., Ravna Gora Analiza potrošnje toplinske i električne energije u drvnoj industriji Radin d.d. 1/99
HRVATSKE VODE
VPB, Zagreb
Idejni projekt opskrbe el. energijom nove Luke Vukovar s industrijskom zonom i trgovačkim centrom uključuje:
- Idejni projekt GTS 110/20kV, 2x10/16MVA
- Idejni projekt kogeneracijske energane 5x5 MW
- Idejni projekt kabelskih trafostanica 20/0,4kV u prstenu
12/98
Gradska plinara Zagreb Tenderska dokumentacija za kogeneracijsku energanu 11/98
Gradska plinara Zagreb Studija izvodljivosti male kogeneracijske energane s priključkom na distributivnu mrežu 10/98
HRVATSKE VODE
VPB, Zagreb
Idejni projekt rekonstrukcije crpne stanice Paulin Dvor, pokraj Ernestinova uključuje:
- Idejni projekt TS10(20)/0,4kV, 2x1000kVA
- Idejni projekt EMP razvoda motora crpki 4x315kW
- Idejni projekt priključka diesel generatora
5/98
TLM - TOFAL, Šibenik Instalacije anti-panične rasvjete, Izvedbeni projekt 1/98
GRADSKO POGLAVARSTVO
GRAD ZAGREB
Izvedbeni projekt elektroinstalacija hidroforskih stanica s frekventno reguliranim pretlačnim uređajima
Ukupno 400 stanica
- Glavni i izvedbeni projekti
- Nadzor nad ugradnjom uređaja
97/98
 
 
© INKOS 2008 Studio Imago
 
Munich based premium footwear brand VOR has just released its Generation 2 Pack for November 2012. The pack feature various styles that all incorporate a clean & classy silhouette with the spirit of classic sports heritage. The release is crafted of premium full grain leather, with a touch of butter-soft nubuck. All four colorways come in a vintage off-white upper and are fortified with a sophisticated bit of color.MBT KITABU GTX SHOES Sitting on the VOR sculptural outsole molded in two vintage colors rounds off the previously mentioned spirit of classic sports heritage.NIKE FLYKNIT RACER HERREN Each package comes with an additional pair of laces in the corresponding color. VOR’Nike Air Huaraches Generation 2 Pack is limited to 500 pairs and is now available at the VOR online store as well as AMEN, Pool and Harvest in Munich. Wyatt Mason penned an article about Ai Weiwei in the December 2011 issue of GQ.AIR JORDAN 2 MEN The article gives a lot of background on the artist, including chronicling his time spent living in New York, in the 1980’MBT Flame Chaussuress.  The article also goes into detail about Ai’ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOWs constant struggle with the PRC. It’s definitely worth the read.NIKE AIR JORDAN RETRO 5 Check it out over here.AIR JORDAN 4 [Photo by: Ai Weiwei,NIKE AIR MAX 90 via GQ].MBT TARIKI MEN